Stomatologia zachowawcza

W Kamedzie stosujemy materiał Enamel HRi oraz Bio Function i… Enamel ma tę moc!!! Nasze plomby wyróżnia biozgodność, estetyka i trwałość!

Komfort pacjenta to także perfekcyjnie odtworzone punkty styczne zębów. Naszym konikiem jest stosowanie matryc, pierścieni , klinów…